Skip to main content

Universiteiten onderzoeken samen preventie en gezondheidsbevordering in nieuw Medical Delta programma

Universiteit Leiden, LUMC, Health Campus Den Haag, TU Delft, Erasmus MC en Erasmus Universiteit gaan in een nieuw wetenschappelijk programma nauw samenwerken op het gebied van onderzoek naar preventie en gezondheid. Medical Delta stelt voor vijf jaar financiering beschikbaar voor het discipline-overstijgende wetenschappelijke programma Healthy Society in Medical Delta: lifestyle & prevention.

Doel van het gezamenlijke onderzoek is om wetenschappelijke onderbouwde methoden te ontwikkelen om de gezondheid van alle Nederlanders te verbeteren, te beginnen bij mensen met hart- en vaatziekten in hun omgeving. Daarbij wordt onder meer onderzocht welke technologische toepassingen een positief effect hebben op gezondheid en het voorkomen van ziektes. Het programma is het zestiende wetenschappelijke programma van Medical Delta en draagt bij aan de bredere benadering voor onderzoek naar preventie en gezondheid binnen de Healthy Society Hub.

Toenemend belang preventie en gezondheidsbeleid

Met een vergrijzende samenleving stijgt ook het aantal mensen met een chronische ziekte. Tegelijkertijd blijven gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen groot. Nu het zorgstelsel steeds verder onder druk staat, neemt het belang van preventie en een gezonde leefstijl toe, en daarmee ook de behoefte aan wetenschappelijk onderzoek hiernaar en onderbouwing hiervan. Het wetenschappelijke programma Healthy Society in Medical Delta: lifestyle & prevention onderzoekt welke methoden een gezonde leefstijl bevorderen, welke slimme technologie hierop aansluit en hoe dit het risico op chronische ziekten verkleint.

Het wetenschappelijke programma heeft tot doel de gezondheid en het welzijn van alle bevolkingsgroepen te verbeteren en de gezondheidsverschillen te verminderen. Dat gebeurt met interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek naar ziektepreventie en gezondheid, met behulp van burgerparticipatie en met gepersonaliseerde en digitale gezondheidsoplossingen.

Invloed van schulden en rokende familieleden op gezondheid

Het programma legt onder meer focus op mensen met hart- en vaatziekten. Bij hen bepalen leefstijlveranderingen, zoals stoppen met roken, meer bewegen of het veranderen van het eetpatroon, in hoge mate het verloop van de ziekte. Het programma onderzoekt hoe omgevingsfactoren de gezondheid kunnen bevorderen. Het houdt daarbij rekening met de rol van de naaste omgeving en sociale en economische aspecten die invloed hebben op gezondheid, zoals stress, eenzaamheid of schulden.

Het wetenschappelijke programma start met twee onderzoeksprojecten. Het eerste project heeft als doel het bereiken van duurzame gedragsverandering bij mensen met hart- en vaatziekten en hun directe omgeving. De tweede onderzoekslijn is gericht op het identificeren van manieren waarop omgevingsfactoren de effectiviteit van leefstijlinterventies bij hart- en vaatziekten en hun naasten kunnen vergroten.

Bredere wetenschappelijke benadering van gezondheid en preventie

Er is steeds meer aandacht voor een bredere en meer geïntegreerde benadering van gezondheid, waarin ook welzijn en leefomstandigheden worden meegenomen. “Daarom werken in dit wetenschappelijke programma wetenschappers uit verschillende disciplines samen aan geïntegreerde oplossingen voor een gezondere samenleving,” zegt prof. dr. Frank Willem Jansen, voorzitter van Medical Delta. “Het voorziet daarmee in de behoefte naar meer wetenschappelijke onderbouwing over de effectiviteit van een bredere benadering. Maar ook in de behoefte naar meer onderbouwing van de impact van technologische toepassingen, zoals slimme gezondheidsapps.”

Meer informatie over het wetenschappelijke programma is hier te vinden.

Meer informatie over de Healthy Society Hub, een samenwerking tussen Leiden-Delft-Erasmus Universities en Medical Delta, is hier te vinden.

Bron: Medical Delta
Datum: 22 maart 2023