Skip to main content
Wie wij zijn

Een campus waar gezondheidszorg, technologie en ondernemerschap samenkomen.

Al decennia lang zien we een sterke toename van de vergrijzing. Mensen worden steeds ouder en dodelijke ziekten veranderen in chronische ziekten. Hoewel dit grote verworvenheden zijn, blijft er een groeiende zorgbehoevende bevolking over terwijl het aantal zorgverleners gelijk blijft. Tegelijkertijd vervangt gepersonaliseerde gezondheidszorg in hoog tempo generieke behandelingsmethoden.

Op lange termijn is dit een onhoudbare situatie. We moeten voortdurend innoveren om onze hoge normen te handhaven en een ouder wordende bevolking gezond te houden. Daarom hebben het Erasmus Universitair Medisch Centrum en de stad Rotterdam het initiatief genomen voor een campus waar gezondheidszorg, technologie en ondernemerschap samenkomen.

Verbinden van gezondheid en technologie

Erasmus MC Campus is nauw verbonden met het universitair medisch centrum en verbindt de werelden van gezondheid en technologie om toekomstbestendige gezondheidszorg voort te brengen. Wij faciliteren het volledige innovatiespectrum, van ideevorming en prototyping tot business development en implementatie. Dat doen we in een stedelijke omgeving, met een sterke verbinding naar stad en samenleving.

We huisvesten een diversiteit aan organisaties die zich richten op health en tech. Het ecosysteem bevat ultramoderne kernfaciliteiten en een optimale setting voor klinische proeven, waardoor de bewoners kunnen samenwerken en hun innovaties in de praktijk kunnen brengen, terwijl het medisch centrum profiteert van de nieuwste technologische ontwikkelingen.

ONZE VISIE

Where healthcare meets the future

Wij zien een plek voor ons waar visionairs in de gezondheidszorg en technologie elkaar vooruit helpen door expertise en faciliteiten te delen. Een plek waar innovatie versneld wordt doorgevoerd in de hele cyclus van ideevorming tot implementatie. Waar faculteiten, bedrijven en zorginstellingen samenwerken om innovaties toepasbaar te maken en een duurzaam gezondere toekomst voor iedereen te creëren.

De vragen van morgen beantwoorden

De Erasmus MC Campus bestaat uit unieke faciliteiten voor onderzoek en onderwijs. De campus huisvest een verscheidenheid aan innovatieve bedrijven, en we stimuleren de bewoners om een hechte gemeenschap te vormen waarin talent en expertise worden gedeeld.

Gevestigd in Rotterdam en geworteld in de wetenschap, is Erasmus MC Campus een plek voor ijverige visionairs om samen te komen. Het is een plek waar vernieuwers de vrijheid voelen om de vragen van morgen te beantwoorden. Een plek om te denken, te durven en te doen.

Gedreven door mensen

Op de campus draait het om mensen die met elkaar omgaan. of het nu patiënten, wetenschappers, zorgprofessionals, studenten of ondernemers zijn.

Mogelijkheden zien &
kansen grijpen

Op de campus durven we onze ideeën en houding in daden om te zetten. We kijken om ons heen en steken de handen uit de mouwen om ongelooflijke resultaten te boeken.

Open minded zijn

We hebben een verkennende mentaliteit; we delen graag en we staan open voor andere visies. Als zodanig faciliteren we serendipiteit

Geleid door idealen

Wij zijn gezond voor mensen, gezond voor bedrijven, gezond voor de wereld.

lees meer

Meer weten over Erasmus MC?

Ga naar Erasmus MC

Neem contact op

Neem contact op met Rotterdam Sqare om jouw innovatiereis te starten.

Klik hier