Skip to main content

Join Digitale Ondernemersgesprek about international connections for Dutch start-ups

Are you a Dutch start-up looking for international connections? Join the Digitale Ondernemersgesprek (Digital Entrepreneurial Conversation) on Tuesday, March 12, 2024, about “International scaling of start-ups in key technologies”, hosted by the Directie Ondernemingsklimaat (Business Climate Board) of the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate Policy. Read the full invititation below in Dutch.

Nederland is goed in het ontwikkelen van nieuwe technologie: onze onderzoekers en bedrijven staan in de voorhoede van ontwikkelingen in de machinebouw, computerchips en medicijnen. Om te zorgen dat we hier goed in blijven, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen de Nationale Technologiestrategie opgesteld. Hierin worden ambities geformuleerd die dienen als leidraad voor de Nederlandse overheid in het ondersteunen van technologische startups en scale-ups in hun internationaliseringsambities. Denk bijvoorbeeld aan handelsmissies, zoals CES Las Vegas of Hannover Messe. Dat is nodig, want voor innovatieve startups in de technologie is de Nederlandse markt al snel te klein. Over de landsgrenzen heen kijken is daarom al in een vroege fase essentieel. Maar hoe doe je dat, wat kan de overheid betekenen en hoe kom je aan passende financiering? Op 12 maart spreken we hierover en wordt internationalisering belicht vanuit ondernemers-, beleids- en investeerdersperspectief.

De gastsprekers zijn:

  • Kaylee Hakkel, co-founder MantiSpectra (Winnaar van de Academic Startup Competition 2022)
  • Gert-Jan Vaessen, Fondsmanager deeptech fonds bij InvestNL
  • Aline van Veen, teamleider Publiek Private R&D samenwerking bij Ministerie van EZK
Datum 12 maart 2024
Tijd 12.00-13.00
Onderwerp Internationaal opschalen van startups in de sleuteltechnologieën
Voertaal Nederlands
Link Microsoft Teams link
Vergaderings-ID 330 153 384 720
Wachtwoord Vs5Bbz

Date: February 27, 2024